Logo De Lindeboom

Design ter ondersteuning van intermenselijke relaties

The Facts

Facts
Realisatie van 19 locaties in België
Er is nu ruimte voor privacy en patiëntenopvolging

Locaties
België

Jaar
2010 – 2020

Dit deden we voor hen
Concept & design
Persona mapping & journeys
Engineering
Project management & coördinatie